Nicolas Grenier

VERTICALLY INTEGRATED SOCIALISM

- installatie, Canada

Intro

Vertically Integrated Socialism is een experimenteel huisvestingsconcept dat de sociale piramide in één enkel gebouw integreert. In een appartementsblok wonen onderaan mensen met een leefloon gratis. Op de verdiepingen erboven wonen telkens beter begoede sociale klassen, die de huur van de klasse onder zich betalen. Dit architecturale model erkent de sociale en economische tegenstellingen in de hedendaagse neoliberale metropolis en biedt mogelijkheden tot sociale integratie en opwaartse mobiliteit.

Over VERTICALLY INTEGRATED SOCIALISM

Bevolkingsgroei, migratie en de groeiende kloof tussen arm en rijk vormen grote uitdagingen voor de huisvesting en stadsplanning in grote steden. Vertically Integrated Socialism creëert een pragmatisch systeem dat de tegenstrijdige behoeften, interesses en aspiraties van de verschillende sociale klassen erkent.

In één appartementsblok zijn 64 gratis wooneenheden voor de armsten met een leefloon. Een verdieping hoger bevinden zich 16 appartementen voor de werkende klasse. De upper middle class huist in 4 luxueuze duplexen daarboven en in het exclusieve dakappartement van 5 verdiepingen woont één extreem rijk individu. De huur van elk niveau wordt betaald door de bewoners van de verdieping erboven.

In de kerk van het Brugse Grootseminarie plaatst Grenier een studio en een maquette van het hele gebouw. In een bijbehorende video wordt de werking van het sociale integratiemodel toegelicht.

Vertically Integrated Socialism is een architecturale template die is ontworpen om de economische, politieke en sociale ongelijkheid van de hedendaagse metropolis te concentreren en te organiseren. De bewoners kiezen zelf hoe ze aan deze microkosmos deelnemen en of die orde en stabiliteit dan wel onrust en revolutie teweegbrengt.

Links

OFFICIELE WEBSITE www.nicolasgrenier.com

Praktische Informatie

Nicolas Grenier
VERTICALLY INTEGRATED SOCIALISM Outdoor

20.05 - 18.10.2015

outdoor - Gratis

Grootseminarie kerk
di - zo | 13:00-18:00

#TRIEBRU15
#VERTICALLYINTEGRATEDSOCIALISM

Bio

Nicolas Grenier (1982, Montreal, Canada) is geïnteresseerd in de scheefgetrokken verbanden tussen de politieke, economische, culturele en sociale systemen die we bewonen en in de principes – of de afwezigheid daarvan – die eraan ten grondslag liggen. In zijn kunst vertaalt hij deze theoretische, filosofische problemen naar het visuele of het fysieke domein. Hij maakt vooral schilderijen en architecturale installaties, maar ook tekeningen, digitale beelden en kunstboeken. Zijn werk is tegelijk analytisch en poëtisch. Grenier vermengt architectuur met psychedelische renderings, teksten met geometrische abstracties en diagrammen met kleurvelden. Hij woont en werkt afwisselend in zijn thuisstad Montreal en in Los Angeles.

Making of

de Kunstenaar